Voorwaarden van dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Inschrijving voor een opleiding of cursus bij Move the Crowd BV is alleen mogelijk door een inschrijving via de website www.movethecrowd.nl. Door de inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden opgesteld door het NRTO.

NRTO

Move the Crowd BV is aangesloten bij het NRTO en conformeert zich aan de algemene voorwaarden zoals opgesteld door het NRTO.

Algemene voorwaarden

NRTO Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Consumenten

Algemene Voorwaarden Zakelijke afnemers

Gedragscode

Move the Crowd BV hanteert tevens deze betreffende Gedragscode.

Vrijstellingen

De deelnemer kan vrijstelling krijgen voor een onderdeel als door middel van een erkend certificaat aangetoond kan worden dat de deelnemer de kennis en vaardigheden van het onderdeel beheerst. Alleen de directie is, in overleg met de betreffende exameninstantie, bevoegd vrijstellingen te verlenen.

Auteursrecht

Het lesmateriaal wordt eigendom van de deelnemer op het moment dat Move the Crowd BV de investering voor de training / opleiding heeft ontvangen. Het auteursrecht berust echter bij het Move the Crowd BV. Het lesmateriaal mag niet worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd.

Vertrouwelijkheid  

Move the Crowd BV en/of voor Move the Crowd BV werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Move the Crowd BV conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Personeelsgegevens

Move the Crowd BV verwerkt de door de klant verstrekte personeelsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De klant garandeert dat betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van de gegevens door Move the Crowd BV.

Klachtenregeling

Move the Crowd BV streeft naar de hoogst mogelijke klanttevredenheid. Mocht u onverhoopt toch een verschil van inzicht hebben, hanteren wij onderstaande regelingen en procedures:

Consumenten

Zakelijke afnemers